Bolesti papaka

    Samo zdrava, pravilno hranjena i dobro negovana muzna krava može da se svake godine teli i daje, zavisno od svog genetskog potencijala, maksimalne količine kvalitetnog mleka. Zato dobar stočar-domaćin mora da posveti punu pažnju zdravlju svojih krava. Svaka bolest muzne krave, pa čak i nauspešnije izlečena, prouzrokuje kao direktne i indirektne gubitke. S toga je najbolje, najekonomičnije, preuzi sve zootehničke mere pri ishrani i nezi, kao i sprovesti sve preventivne mere zdravstvene zaštite kako bi se sprečilo obolenje životinja.

    Svaku bolest u početku njenog najstajanja je mnogo lakše, sigurnije i jeftinije lečiti i tako sprečiti njeno širenje nego kad njen poodmakne.

    Obolenje papaka krava prouzrokovano je pre svega dejstvom mehaničkog oštećenja, sa periodičnim prodorom uzročnih infekcija, najčešće bakterija. Obolenje papaka možemo sprovesti u sledeće grupe:

1. Obolenje kože donjeg dela (segmenta) vrha noge (akropodijuma)
2. Obolenje rožine i krzna (korijuma) papka
3. Obolenje dubljih delova
4. Tumori
5. Povezanost nekih obolenja sa patologijom papaka

Žuljevi Pododermatitis septika
Žuljevi Pododermatitis septika
Necrosis interdigitalis Hyperplasia interdigitalis
Necrosis interdigitalis Hyperplasia interdigitalis
Necrosis septica Ekser u papku
Necrosis septica Ekser u papku
Rešetkasti pod Dermatit
Rešetkasti pod Dermatit
Dermatit Dermatit
Dermatit Dermatit
Fibron Podermatitis septik
Fibron Podermatitis septik
Ruster Holcov cir Prerasli papci
Ruster Holcov cir Prerasli papci