Ekonomska važnost

    Oboljenje papaka je masovna pojava u govedarskoj proizvodnji. Njegovo poznavanje je značajno jer omogućuje pravovremeno i efikasno lečenje, pošto zastareli slučajevi ne dovode uvek do uspešnog izlečenja.

    Ekonomski gubici nastali kao posledica raznih vidova oboljenja papaka mogu se svrstati u sledeće kategorije:

- prerano isključenje iz priploda;
- smanjenje prizvodnje i
- troškovi lečenja.

    Oboleli papci vrlo često su izvor infekcije i takva grla često imaju upale vimena i probleme sa sterilitetom. Kako obolenje papaka nanosi velike gubitke u govedarskoj proizvodnji, najbolje se ilustruje rezultatima istraživanja koja su pokazala da se posle obrezivanja (korekcije) deformisanih papaka laktacija poveća od 0.5 do 4 litara dnevno po grlu.

- Nagli pad proizvodnje mleka kod životinja sa problematičnim papcima kreće se čak i do 40%.
- Gubitak na težini može da dostigne cifru dnevno čak do 15kg po životinji.

Da bi ove ekonomske gubitke izbegli, zaštitne mere treba sprovesti, a to su:

- higijena staje, a posebno suvo ležište;
- obrezivanje (korekcija) papaka dva puta godišnje;
- dezinfekcija papaka,
- davanje izbalansiranih količina krmnog bilja i izbegavanje naglih promena u dnevnim količinama obroka;
- izbor semena bikova sa uzornim papcima.

Troškovi prouzrokovani hromošću u evrima (po grlu):

- Intrval telenja (13 evra)
- Izlučenje (37 evra)
- Troškovi veterinara (10 evra)
- Gubitak težine (1 evro)
- Pad prinosa mleka (29 evra)
- Dodatni troškovi rada (14 evra)
---------------------------------------
Ukupno: 104 evra